Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

Scholengroep


Onze school maakt deel uit van een NT2-scholengroep. Dit zijn:


obs De OpStap - Heemserveen - www.opstap-hardenberg.nl  
   

                                

en


obs De Smeltkroes - Aalden - www.desmeltkroes.nl